Yleistä kirjastopalveluista

Sipoossa on kaksi kirjastoa: Sipoon pääkirjasto Nikkilässä ja Söderkullan kirjasto. Kirjasto on kaikille avoin ja sen käyttö on maksutonta. Myös koirat ovat tervetulleita kirjastoon.

Kirjaston kokoelmissa on lainattavaksi kirjojen lisäksi elokuvia, lehtiä, äänikirjoja, levyjä ja nuotteja. Kirjastossa voi myös lukea lehtiä, opiskella, käyttää internetiä, kuunnella musiikkia, tutustua näyttelyihin, osallistua tapahtumiin, käydä satutunnilla – tai vain viettää aikaa.

Sipoon kirjastoissa on tietokoneita, joita voit käyttää nopeaan tiedonhakuun ja tekstinkäsittelyyn. Kirjastoissa on myös skannaus- ja kopiointimahdollisuus.

Lainaus

Lainatessasi sinun tulee esittää voimassa oleva kirjastokortti. Sipoon kunnankirjasto muodostaa 11 muun Uudenmaan kunnan kirjastojen kanssa Helle-kirjastokimpan. Kun olet hankkinut kirjastokortin jostain näistä kirjastosta, voit käyttää sitä kaikissa kimpan kirjastoissa. Lainaajana olet vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta.

Laina-ajat vaihtelevat aineiston kysynnästä ja materiaalista riippuen. Kerrallaan lainassa olevan aineiston lukumäärä ei saa ylittää 100 kappaletta. Av-aineistoa koskevat erilliset rajoitukset. Elokuvien suhteen noudatamme ikärajoituksia.

Lainauskielto yhdessä kimppakirjastossa johtaa automaattisesti lainauskieltoon koko kimpassa.

Palautus

Lainaamasi aineisto tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä kirjaston sulkemisaikaan mennessä. Kirjaston aukioloajan ulkopuolella voit palauttaa aineiston palautusluukkuun, jolloin se rekisteröityy palautetuksi seuraavana aukiolopäivänä. Pääkirjaston ja Söderkullan kirjaston palautusluukut löydät ulko-ovelta.

Kimpasta lainaamasi aineiston voit palauttaa mihin tahansa kimppakirjastoon. Kaukolaina tulee palauttaa palautustiskille siihen kirjastoon josta olet sen lainannut.

Uusinnat

Voit uusia lainasi korkeintaan 6 kertaa, edellyttäen ettei aineistosta ole varauksia.

Voit uusia lainasi verkkokirjaston kautta, kirjastossa tai puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Alle 15-vuotias tarvitsee kirjastokortin hankkimiseksi huoltajan kirjallisen suostumuksen.

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja.

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Tausta ja lainsäädäntö

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa kirjaston aineistoihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.

Laki yleisistä kirjastoista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492